O nama

TVRTKA:  Perušić  društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

SKRAĆENO  TVRTKA:  Perušić d.o.o.

MATIČNI BROJ: 02219662

OIB: 72380967406

SJEDIŠTE: Perušić, Trg popa Marka Mesića 2

ŽIRORAČUN: IBAN HR2023400091110279620

TELEFON/FAX: 053/679-269

E-MAIL: perusicdoo@gmail.com

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

* Vađenje kamena
* Vađenje šljunka, pijeska i gline
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnica na malo
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Opskrba plinom
* Opskrba toplinskom energijom
* Javna rasvjeta
* Čišćenje snijega i leda sa svih prometnica, uključujući posipanje soli i pijeska
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Građenje, projektiranje i nadzor
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Kupnja i prodaja roba
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* Skladištenje robe
* djelatnost druge obrade otpada
* djelatnost oporabe otpada
* djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* djelatnost prijevoza otpada
* djelatnost skupljanja otpada
* djelatnost trgovanja otpadom
* djelatnost zbrinjavanja otpada
* gospodarenje otpadom
* računovodstveni poslovi
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* zastupanje inozemnih tvrtki
* usluge u javnim parkiralištima i javnim garažama
* djelatnost sajmova i zabavnih parkova
* djelatnost privatne zaštite
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

OSNIVAČ DRUŠTVA: Općina Perušić po načelniku općine Ivica Turić, v.r.

UPRAVA DRUŠTVA: Svemirko Milković, direktor

TEMELJNI KAPITAL: 175.000,00 kn

VLASNIŠTVO: 100% Općina Perušić

Izvod iz sudskog registra svibanj_2020