Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PONEDJELJAK 08,00 – 14,00
UTORAK 14,00 – 18,00
SRIJEDA 08,00 – 14,00
ČETVRTAK 08,00 – 14,00
PETAK 08,00 – 14,00
SUBOTA 08,00 – 12,00
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZAPOČINJE SA RADOM 08. SRPNJA 2019. GODINE. PRAVO PREDAJE OTPADA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU IMAJU SVE FIZIČKE OSOBE – KORISNICI KOJI SU U EVIDENCIJI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I UREDNO PODMIRUJU TROŠKOVE ODVOZA.
KONTAKT TELEFON 053/667-262, MOB. 099/3022272