USLUGA PRIKUPLJANJA OTPADA

undefined
Sakupljanje, interventno sakupljanje i prijevoz otpada Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13, 73/17) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19 i 98/19); Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom „Narodne novine“ broj: broj 50/17, 84/19 i 14/20 - Rješenje USRH); Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 117/17;  važećih dozvola isporučitelja javne usluge; Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u općini Perušić donešene na temelju članka 30. Stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ , broj: 94/13 i 73/17). OTP_D_Katalog_otpada_2015