OBAVJEST O ZATVARANJU CESTE I STANJU NA CESTAMA

Zbog vremenskih uvijeta – obilnog snijega te jakog vjetra za sav promet zatvorena je cesta  KJ – 33 – Kosa Janjačka – Čanak.

Također, na snazi su ZIMSKI UVIJETI na svim nerazvrstanim cestama, te molimo vozače da koriste ZIMSKU OPREMU te prilagode vožnju uvijetima na cesti.

Na temelju članka 39. PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU CESTA NN 90/2014.

Napomena:

Članak 193.

(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.

(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

STOŽER ZIMSKE SLUŽBE