OBAVIJEST O ZATVARANJU CESTE ZBOG VREMENSKIH UVIJETA

Zbog obilnog snijega, jakog vijetra i smanjene vidljivosti za sav promet zatvorena je cesta LP 21 (Lipovo Polje), dionica Štakići-Kućišta