KALENDAR ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Obavještavamo korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Općine Perušić, o novom rasporedu odvoza za mješani i reciklabilni komunalni otpad.

Adobe Document Services PDF Embed API Sample