Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 

Također, u tjeku je promjena zastarijelih rasvijetnih tijela na području Općine Perušić te postavljanja led rasvjete koja je postavljena u većem dijelu Perušića.