Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 

Također, u tjeku je promjena zastarijelih rasvijetnih tijela na području Općine Perušić te postavljanja led rasvjete koja je postavljena u većem dijelu Perušića.

Prijavu kvara na javnoj rasvjeti možete obaviti putem telefona na broj +385 (0)53/679-269

od pon – pet od 7:00h do 15:00h.

Ili  svaki dan na mail: perusicdoo@gmail.com