Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i (NN 85/15).

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, tiskani, snimljeni ili elektronički zapis).

Korisnik koji ostvaruje pravno na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu. Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Perušić  d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Perušić  d.o.o. na sljedeće načine:

Putem telefona: +385 053 679 269
Putem faksa: +385 053 679 269
Putem e-mail adrese službenika za informiranje: info@komunalac-perusic.hr ili perusicdoo@gmail.com

Poštom na adresu: Perušić  d.o.o., Trg  popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić
Osobno na adresu: Perušić  d.o.o., Trg  popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Perušić  d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 )

Obrasce za pristup informacijama i izvješća možete preuzeti u nastavku:

Obrasci:

Izvješća:

Godišnja Izviješća

TitleSizeDate addedDownload
Godišnje Izviješće 2022. 441.98 KB31-01-2023 DownloadPreview
BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠTAJ 2021. 929.79 KB27-06-2022 DownloadPreview
Godisnje_izvjesce 2018 213.35 KB09-02-2021 DownloadPreview
Godisnje_izvjesce 2019 211.34 KB08-02-2021 DownloadPreview
Godisnje_izvjesce 2020 211.35 KB08-02-2021 DownloadPreview