Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PONEDJELJAK 07:00 – 15:00
UTORAK 14:00 – 18:00
SRIJEDA 07:00 – 15:00
ČETVRTAK 07:00 – 15:00
PETAK 07:00 – 15:00
SUBOTA 08:00 – 12:00

PRAVO PREDAJE OTPADA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU IMAJU SVE FIZIČKE OSOBE – KORISNICI KOJI SU U EVIDENCIJI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I UREDNO PODMIRUJU TROŠKOVE ODVOZA.

 

KONTAKT

TELEFON:  +385 053/667-262

MOBITEL:  +385 099 712 2251

E-MAIL:  reciklazno@komunalac-perusic.hr

 

Adobe Document Services PDF Embed API Sample
Adobe Document Services PDF Embed API Sample
Adobe Document Services PDF Embed API Sample

LOKACIJA: