Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PONEDJELJAK 08,00 – 14,00
UTORAK 14,00 – 18,00
SRIJEDA 08,00 – 14,00
ČETVRTAK 08,00 – 14,00
PETAK 08,00 – 14,00
SUBOTA 08,00 – 12,00

PRAVO PREDAJE OTPADA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU IMAJU SVE FIZIČKE OSOBE – KORISNICI KOJI SU U EVIDENCIJI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I UREDNO PODMIRUJU TROŠKOVE ODVOZA.

 

KONTAKT

TELEFON:  +385 053/667-262

MOBITEL:  +385 099/302-2272

E-MAIL:  reciklazno@komunalac-perusic.hr

 

Adobe Document Services PDF Embed API Sample
Adobe Document Services PDF Embed API Sample
Adobe Document Services PDF Embed API Sample

LOKACIJA: