O nama

TVRTKA:  Perušić  društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

SKRAĆENO  TVRTKA:  Perušić d.o.o.

MATIČNI BROJ: 02219662

OIB: 72380967406

SJEDIŠTE: Perušić, Trg popa Marka Mesića 2

ŽIRORAČUN: IBAN HR2023400091110279620

TELEFON/FAX: 053/679-269

E-MAIL: perusicdoo@gmail.com

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

 • Vađenje kamena
 • Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnica na malo
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Opskrba plinom
 • Opskrba toplinskom energijom
 • Javna rasvjeta
 • Čišćenje snijega i leda sa svih prometnica, uključujući posipanje soli i pijeska
 • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • Građenje, projektiranje i nadzor
 • Čišćenje svih vrsta objekata
 • Kupnja i prodaja roba
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Skladištenje robe
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost skupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Računovodstveni poslovi
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Usluge u javnim parkiralištima i javnim garažama
 • Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
 • Djelatnost privatne zaštite
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 

OSNIVAČ DRUŠTVA: Općina Perušić po načelniku općine Ivica Turić, v.r.

UPRAVA DRUŠTVA: Mihael Kurteš, direktor

TEMELJNI KAPITAL: 175.000,00 kn

VLASNIŠTVO: 100% Općina Perušić

Perušić d.o.o
za komunalne djelatnosti