Uspješna javna edukacijska tribina o odlaganju otpada u Općini Perušić

PERUŠIĆ– Općina Perušić u suradnji sa udrugom EKO-ZADAR i komunalnim poduzećem Prušić d.o.o. jučer je održala javnu edukacijsku tribinu na temu gospodarenja otpadom naziva „Odgovorno odlaganje otpada i osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“

Tribina je sastavni dio aktivnosti projekta „Smanjimo smeće ne bacajmo otpad u iste vreće „ u sklopu javnog poziva o provedbi Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom čija ukupna vrijednost je 304.899,25 kn (EU 85%).

Kako bi se izgradila svijest građana o važnosti održivog gospodarenja komunalnim otpadom te se time doprinijelo povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, gradovi Senj, Novalja i općina Perušić, sklopili su „Sporazum o udruživanju za projekt „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“.

Prijavitelj projekta je Grad Senja, a Grad Novalja i Općina Perušić sunositelji aktivnosti projekta.

Projekt se sastoji od dvanaest aktivnosti, od kojih je jedna i ova tribina.

Najvažnija ideja ovog projekta je izgradnja svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom,važnosti smanjenja nastanka otpada te  važnosti odvajanja i recikliranja otpada kao nužni preduvjet održivog gospodarenja otpadom.

Kao najvažniji konačni učinak ovog projekta smatra se osviještenje građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, te važnosti promjene njihovih navika kao što je konzumerizam.

Veliki odaziv građana i konkretna pitanja dokaz su uspješnosti ovog projekta već sad tijekom provedbe, ali i motiv za uspješan završetak te promjenu dosadašnjih navika u postupanju s otpadom.