Djelatnosti

Djelatnosti

 

 

 •  –  Vađenje kamena
 •  –  Vađenje šljunka, pijeska i gline
 •  –  Održavanje čistoće
 •  –  Odlaganje komunalnog otpada
 •  –  Održavanje javnih površina
 •  –  Održavanje nerazvrstanih cesta
 •  –  Tržnica na malo
 •  –  Obavljanje dimnjačarskih poslova
 •  –  Opskrba plinom
 •  –  Opskrba toplinskom energijom
 •  –  Javna rasvjeta
 •  –  Čišćenje snijega i leda sa svih prometnica, uključujući posipanje soli i pijeska
 •  –  Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 •  –  Građenje, projektiranje i nadzor
 •  –  Čišćenje svih vrsta objekata
 •  –   Kupnja i prodaja roba
 •  –   Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 •  –   Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 •  –   Skladištenje robe