Djelatnosti

   
 •  -  Vađenje kamena
 •  -  Vađenje šljunka, pijeska i gline
 •  -  Održavanje čistoće
 •  -  Odlaganje komunalnog otpada
 •  -  Održavanje javnih površina
 •  -  Održavanje nerazvrstanih cesta
 •  -  Tržnica na malo
 •  -  Obavljanje dimnjačarskih poslova
 •  -  Opskrba plinom
 •  -  Opskrba toplinskom energijom
 •  -  Javna rasvjeta
 •  -  Čišćenje snijega i leda sa svih prometnica, uključujući posipanje soli i pijeska
 •  -  Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 •  -  Građenje, projektiranje i nadzor
 •  -  Čišćenje svih vrsta objekata
 •  -   Kupnja i prodaja roba
 •  -   Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 •  -   Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 •  -   Skladištenje robe